Ενα δωρεάν MOOC στο sport management από την Ευρωπαϊκή Ενωση

Ενα πρόγραμμα 100 ωρών, από μεγάλα πανεπιστήμια με τη σφραγίδα του Erasmus+ Programme της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Read More