Ακαδημίες ποδοσφαίρου: "Σφάλμα να υπάρχουν πρωταθλήματα για παιδιά μέχρι 16 ετών"

Μια συζήτηση με τον δημιουργό του συστήματος των ακαδημιών ποδοσφαίρου στην Αγγλία.

Read More